Ο Στρατηγική Κοινοπραξία περιλαμβάνει 11 οργανισμούς από 5 χώρες, 4 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία) και 1 υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα (Τουρκία), εκφράζοντας:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

aydin

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

IAT – Istituto Andaluso di Tecnologia

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ