Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ιδρύθηκε το 1957 και είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Βασική αποστολή της είναι να παρέχει σε ένα ευρύτατο κοινό ευκαιρίες να επωφεληθεί από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα προγράμματα της αναπτύσσονται αυτόνομα ή σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς και στοχεύουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. Από την ίδρυση της, η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει καλωσορίσει σπουδαστές και επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι, έως σήμερα, 2.700.000 άτομα από περίπου 75 χώρες έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της.