Το ΕΒΕΑ λειτουργεί ως κύριος σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και την αναπτυξιακή πολιτική. Η αποστολή του καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (N.2081/92), καθώς και από τις ιδιαίτερα επιτυχημένες παραδόσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων εδραίωσε τη φήμη του ΕΒΕΑ τόσο έναντι της κυβέρνησης όσο και των παραγωγικών δυνάμεων ως ενός από τους πιο έγκυρους συμβούλους στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων και της ομαλής λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.