Το Ιταλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ισπανίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με μέλη επιχειρήσεις και επαγγελματίες από την Ισπανία και την Ιταλία. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρει το Επιμελητήριο είναι η άμεση επαφή με επιχειρήσεις, θεσμούς, ενώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ισπανία και την Ιταλία, η οποία καθιστά δυνατή την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς για συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Ένα επιτελείο 10 επαγγελματιών με διαφορετικούς τομείς ειδίκευσης (υπηρεσίες για εργαζομένους, προωθητικές ενέργειες, επικοινωνία, κατάρτιση) εγγυάται ολοκληρωμένη υποστήριξη σε αιτήματα από ενδιαφερόμενους και για τις δύο αγορές, καθώς και υψηλή ποιότητα στις δράσεις που αναλαμβάνει. Το εκτενές δίκτυο επαφών του CCIS καλύπτει κάθε τομέα δραστηριότητας. Η διαθεσιμότητα των μελών του προσθέτει αξία σε κάθε είδος έργου στον επιχειρηματικό τομέα.