Στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, το Κέντρο ΕΕ και Συντονισμού Εξωτερικών Σχέσεων της Νομαρχίας Αϊδινίου έχει την ευθύνη συνεργασίας, επικοινωνίας και συντονισμού της Περιφέρειάς του προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ. Τα καθήκοντα του Κέντρου ΕΕ συνοψίζονται παρακάτω:

  • Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής
  • Προετοιμασία των πολιτών για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή οικογένεια
  • Να φροντίσει να γίνουν κατανοητά από τους πολίτες η διαδικασία και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την ΕΕ και οι οποίες είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη της.
aydin