Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Αϊδινίου ξεκίνησε τη λειτουργία του με 93 μέλη στις 10 Οκτωβρίου 1956. Ο οργανισμός έχει 14 μέλη διοικητικού συμβουλίου και 5μελή διοικητική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από το ΔΣ. Ο οργανισμός απασχολεί 52 άτομα, συμπεριλαμβανομενου του Ιδιωτικού Εργαστηρίου Ελέγχου Τροφίμων του Αϊδινίου, που είναι πιστοποιημένο από την TURKAK. Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Αϊδινίου έχει μέλη 360 ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, και των εισαγωγών-εξαγωγών, κυρίως ελιών και ελαιόλαδου, φρούτων και λαχανικών. Το ΧΕΑ είναι επίσης πιστοποιημένο χρηματιστήριο. Αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης στις ΜμΕ.