Το Espaitec είναι το επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό πάρκο του Πανεπιστημίου Espaitec Jaume I στην Καστεγιόν της Ισπανίας. Με την υποστήριξη του Universitat Jaume I (UJI) και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών της Καστεγιόν (CEC), το espaitec ιδρύθηκε το 2007 προκειμένου να έχει μετρήσιμη και αναγνωρισμένη συνεισφορά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της επαρχίας της Καστεγιόν όσο και στη διαφοροποίηση του βιομηχανικού ιστού της. Το Espaitec είναι ένα πάρκο που σκοπός του είναι να παράγει πλούτο, θέσεις εργασίας και ευημερία, δημιουργώντας ένα οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο που ξεπερνά τα προηγούμενα. Σήμερα στεγάζει πάνω από 30 επιχειρήσεις και παράγει πάνω από 150 θέσεις απασχόλησης υψηλής μόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών του προσωπικού του, καθώς και άλλων φορέων.