Η Formpaper είναι ο εκπαιδευτικός φορέας του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Βιοτεχνικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου του Μιλάνου και προσφέρει δυνατότητες που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 325.000 επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του επιμελητηρίου. Θεσμική του αποστολή είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στη δυναμικότερη και πιο ζωντανή περιφέρεια της Ιταλίας, η οποία περιλαμβάνει αρκετούς συνεργατικούς σχηματισμούς ΜμΕ διεθνούς εμβέλειας. Σκοπός του είναι να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της παροχής εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.