Το Fundació General de la Universitat Jaume I (FUGEN) είναι ένα ίδρυμα υπό τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Universitat Jaume I της Καστεγιόν και ο ρόλος του στο Πανεπιστήμιο είναι η ανάπτυξη/διαχείριση δραστηριοτήτων γενικού σκοπού. Στο FUGEN έχει ανατεθεί από το Universitat Jaume I της Καστεγιόν η διαχείριση του Τεχνολογικού και Επιστημονικού Πάρκου ESPAITEC.

Το Espaitec είναι το επιστημονικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό πάρκο του Πανεπιστημίου Espaitec Jaume I στην Καστεγιόν της Ισπανίας. Ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να έχει μετρήσιμη και αναγνωρισμένη συνεισφορά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της επαρχίας της Καστεγιόν όσο και στη διαφοροποίηση του βιομηχανικού ιστού της.

Το Espaitec έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον αναφοράς στην Καστεγιόν, που φιλοξενεί, υποστηρίζει, ενθαρρύνει και βοηθάει καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν και που διευκολύνει την ενεργό μεταφορά τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο.

Σήμερα το FUGEN υποστηρίζει περίπου 50 επιχειρήσεις στις εγκαταστάσεις του ESPAITEC. Αυτή η υποστήριξη εστιάζεται σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παροχή οικονομικών πόρων, δικτύωση, συνεργασίες έργου, προαγωγή της μεταφοράς γνώσης S2B, κλπ.