Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ανδαλουσίας είναι ένα Τεχνολογικό Κέντρο Μηχανικής και Διαχείρισης Καινοτομίας που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένο ως φορέας δημοσίου συμφέροντος. Το IAT λειτουργεί με βάση αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια, παρέχοντας υπηρεσίες έντασης γνώσης και αναπτύσσοντας δική του τεχνολογία.
Σκοπός του είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφέροντος: εργοδοτών, πελατών, ανθρώπων του οργανισμού, συμμετόχων και κοινωνικού περιβάλλοντος.

IAT – Istituto Andaluso di Tecnologia