Η διαδικασία οργάνωσης, σχεδιασμού και ελέγχου

Χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό της πολιτικής

Πληροφορίες για τους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα και τη δυναμική τους

Η πύλη της ΕΕ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ενημερώνει τις ΜΜΕ σχετικά με τους διάφορους κλάδους του αγροδιατροφικού τομέα και τη δυναμική τους. Η πύλη παρέχει και πολλές άλλες πληροφορίες και πολιτικές που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα. Η πύλη είναι στα Αγγλικά