Formaper Milan Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odası’nın Milan CCI’da kayıtlı 325.000 firmanın eğitim ve danışmanlık talebleri karşılamak üzere faaliyet gösteren eğitim ve danışmanlık ajansıdır. Kurumsal görevi, dünya standartlarındaki KOBİ’lerin de faaliyet gösterdiği İtalyan’ın aktif bölgelerinde kazanılan spesifik teknik bilgiye dayalı girişimciliğin gelişmesine katkı sağlamaktır. Amaç, yüksek kaliteli eğitim ve danışmanlık servislerinin sağlanması aracılığıyla sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemektir.