M.IN.D- Pazarlama, Uluslarasılaşma ve Kalkınma Projesi

 • «Uluslararası Pazarlama Yöneticisi» meslek profilini tanımlayacak, analiz edecek, tasarlayacak, test edecek, doğrulayacak ve yaygınlaştıracak kamu, ekonomi ve eğitim aktörleri arasında istikrarlı bir Avrupa ağı oluşturmayı amaçlar. Proje ortaklarının katkısıyla tanımlanan Meslek Profili, yeterlilikler, terimsel ve tanımlayıcı bilgi ve kapasite/yetenekler bakımından açıkça ifade edilecek ve beklenen sonucun EQF-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini gösterecektir. Söz konusu Meslek Profili:
  a) uluslararasılaşma süreçlerinde KOBİ’leri desteklemek
  b) pazar fırsatlarını ve benimsenecek stratejileri belirlemek için şirketin içsel ve dışsal kaynaklarını analiz etmek
  c) uluslararası pazarlama stratejileri tanımlamak
  d) ihracat planlarını belirlemede KOBİ’lere rehberlik etmek için bir dizi belirleyici becerilerin sahipliği/uygulanmasını tanımlayacak göstergeleri kapsayacaktır
 • MIND projesinde geliştirilen eğitim standartlarının ve didaktik eğitim çerçevesinin doğrulamasını ve yaygınlaştırılmasını
 • 2D/3D animasyonlar ve oyunlarla destekli görsel düşünme teknikleri ile oluşturulan Açık Eğitim Kaynakları’na erişim sağlanarak, Eğitim kaynaklarına erişimde dijital entegrasyonu artırmayı amaçlamaktadır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Projenin beklenen sonuçları:

 1. İstikrarlı çok aktörlü, ulus-ötesi bir ağın kurulması
 2. İnsan, finansal ve teknik kaynaklara odaklı ortak ekonomik sistemlerin ifadesi, firmaların uluslararası kalkınması ile ilgili KOBİ’lere özellikle, tarımsal gıda sektörüne bağlı KOBİ’ler örneğinde bilişsel bir analizin yürütülmesi
 3. Firmaların uluslararasılaşması alanında ortak becerilerin, fikirlerin ve deneyimlerin toplanabildiği bir ortak ağ oluşturmaya yönelik fırsatların yaratılması
 4. Sosyal/işbirlikçi öğrenmeye yönelik teknolojilerin gelişmesiyle aynı çizgide eğitim çözümlerini benimseyen “MAR.CO Pazarlama Yetkinlikleri” multimedya öğrenme çevresinin oluşturulması.
 1. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin uluslararası projeksiyonu için doğru ve sürdürülebilir bir stratejik plan tanımlayacak kurumsal/yönetim, ticari, ilişkisel ve pazarlama becerilerini geliştirmek amacıyla, OER- AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI’nda oluşturulan “MARK-UP- Pazarlama Becerisi Kazandırma” multimedya ürününün 100 kişilik (30 İtalyan, 30 İspanyol, 15 Yunanistan, 15 Türk, 10 Fransız) bir grubla test edilmesi
 2. Proje katılımcıların deneyimleri, hikayeler, önemli noktalar, perde arkasını anlatan çapraz-medya dijital kitabı MIND HİKAYESİ’nin oluşturulması
 3. Proje sonuçlarını yeni içerik/bölgelere aktarmak ve uygulamak için ön görülen bölgesel, ulusal ve toplumsal çağrılarla fırsatların tanımlanması.