Endülüs Teknoloji Enstitüsü, halkın isteğiyle, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olarak kurulan Mühendislik ve Yenilik Yönetimi Teknoloji Merkezidir. IAT bilgi ve entansif servisleri sağlayarak ve kendi teknolojisini geliştirerek sıkı profesyonel kriterler altında hareket eder. Hedef grupları: işverenler, müşteriler, kurumdaki insanlar, paydaşlar ve sosyal çevrenin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçlar.

IAT – Istituto Andaluso di Tecnologia