Ανάλυση των δυνατοτήτων της χώρας

Ανάλυση συγκεκριμένων αγορών

Στοιχεία της αγοράς φρούτων και λαχανικών στο Βέλγιο

Μελέτη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας του Βελγίου που παρουσιάζει τη Βελγική αγορά φρούτων και λαχανικών (διάρθρωση της αγοράς, κανάλια διανομής και στοιχεία κατανάλωσης). Παρέχει επίσης χρήσιμα συμπεράσματα για δυνητικούς εξαγωγείς. Η μελέτη παρουσιάζεται στην Ελληνική γλώσσα

Στοιχεία της αγοράς Οίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μελέτη του Γραφείου Οικονομικών καιΕμπορικών Υποθέσεων της ΕλληνικήςΠρεσβείας στο Λονδίνο που παρουσιάζει τηΒρετανική αγορά οίνου (τοπική παραγωγή,κατανάλωση, κανάλια διανομής, Ελληνικέςεξαγωγές, κανονισμούς και πολιτικές). Ημελέτη παρουσιάζεται στην Ελληνικήγλώσσα 

Η αγορά μελιού της Κίνας

Μελέτη του Γραφείου Οικονομικών καιΕμπορικών Υποθέσεων του ΓενικούΠροξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη πουπαρουσιάζει την Κινεζική αγορά μελιού(επισκόπηση και δομή αγοράς,ανταγωνισμός, τρόποι πωλήσεων). Η μελέτηπαρουσιάζεται στην Ελληνική γλώσσα

Η Ρωσική αγορά ελαιολάδου

Μελέτη του Γραφείου Οικονομικών καιΕμπορικών Υποθέσεων της ΕλληνικήςΠρεσβείας στη Μόσχα που παρουσιάζει τηΡωσική αγορά ελαιολάδου (κατανάλωση,εισαγωγές, προδιαγραφές για εξαγωγείς,δασμολογικό και φορολογικό καθεστώς). Ημελέτη παρουσιάζεται στην Ελληνικήγλώσσα