Tarımsal Gıda Şirketlerinin Pazarlama ve Ticaret Politikaları

TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRÜNLERİN PAZARLAMA KANALLARI VE ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkemizde tarımsal ürünlerin pazarlama sistemi üründen ürüne farklılık göstermektedir. Kamu kuruluşları ve kooperatifler kimi ürünlerin pazarlama kanallarında yer alırken, sistem genellikle özel sektör ağırlıklı işlemektedir.

Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Girişimleri

Sürdürülebilir pazarlama, pazarlama stratejileri geliştirilirken çevresel, sosyal eşitlik ve ekonomik kaygılar üzerine eşit derecede odaklanan bütünsel bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada esas olarak, sürdürülebilir tarımsal pazarlama alanında dünyada ve Türkiye’de uygulanan girişimlerin incelenerek tartışılması ve Türkiye’deki tarımsal pazarlama girişimlerinin performansının geliştirilmesi açısından bazı öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.

Küresel Rekabet Açısından Türkiyede Tarım ve Gıda Ürünlerini Pazarlama Sistemlerine Bakış Mevcut Yapı SOrunlar Hedefler Fırsatlar

Türkiye’deki pazarlama yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, tarım ve gıda ürünlerinin pazarlama sistemleri ortaya konulduktan sonra, iç ve dış pazarlarda karşılaşılan sorunlar, sahip olunan fırsatlar ve hedeflerin neler olduğu ortaya konulmuştur.

TÜRKİYE’DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

Gıda sektörü Türk ekonomisine yön veren sektörlerden biridir. Türkiye’de işlenmiş gıda ürünleri sektörünü korurken, işlenmiş ithal gıda ürünlerinin pazardaki payını ve rekabet gücünü artırmak için istikrarlı hükümet politikaları gerekmektedir. Bunun için, Türkiye’de bulunmayan veya talepten az bulunan ürünlerin ithaline izin verilmeli, tarım politikaları düzenlenmeli, gıda sanayiinin gelişebilmesi için destekler verilmeli, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak için teşvik sağlanmalıdır. Bütün bunların yanı sıra tüketiciler de eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.