Εφαρμογή του σχεδίου επικοινωνίας για την υποστήριξη της διεθνούς ανάπτυξης της επιχείρησης

Ο ρόλος του μάρκετινγκ στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο για το μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με την ανάλυση των λειτουργιών του μάρκετινγκ καθώς και τους σκοπούς, την αποδοτικότητα και την σπουδαιότητα του. Στη συνέχεια πραγματοποιείται δευτερογενής έρευνα σχετικά με το εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων σε συνάρτηση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελληνική Agrifood Τομέα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα που εμπλέκονται στη διαδικασία της επιλογής προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει διεξαχθεί σε πολλές βιομηχανίες, ιδιαίτερα, ο τομέας των αγροτικών ειδών διατροφής έχει ένα ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Framework for Responsible Food and Beverage Marketing Communications

Γενική επισκόπηση και καθοδήγηση για διαφήμιση στον κλάδο του φαγητού και ποτού. Περιέχει πίνακα των υφιστάμενων ICC αρχών με ερμηνεία και σχολιασμό.

ICC Paper on Code Drafting : maintaining the effectiveness of self-regulation in marketing communications

Περιεχόμενα: Γενικές αρχές για τη δημιουργία και επανεξέταση των κωδικών του ICC. Τυπική σύνταξη και διαδικασία αναθεώρησης.

Γλωσσάρι Όρων Σχετικών με την Αγροτική Επιχειρηματικότητα και το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

15 σελίδες