İş dünyasının uluslararası gelişimini desteklemek için iletişim planını uygulamak

Kurumsal İletişim Planlaması ve Stratejisinin Oluşturulması

Kurumsal iletişim stratejisi, kuruluşun iletişimine ve stratejik toplumsal paydaşlarıyla ilişki kurmaya yönelik bir eğilimi gösterir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı 2013-2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı 2013-2017 yılları arasında bakanlığın ve bünyesindeki kuruluşların Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık üzerinde uygulanabilecek politikalarla üretimi arttırmak adına yapacağı icraatları gösteren bir plandır.