Uluslararasılaşma süreçlerinde tarımsal -gıda sektörünün potansiyelinin stratejik analizi

İşletmelerin Uluslararası Rekabet Stratejileri ve Uygulamalı Bir Araştırma

Stratejik yönetim ve genel rekabet stratejileri, uluslararası pazarlar ve işletmelerin uluslararası pazarlardaki etkinlikleri, uluslararası pazarlara giriş şekilleri açıklanarak Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sektörü üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Dış Pazarlara Giriş Yolları ve Stratejileri Nelerdir

İhracatta Dış Pazarlara Giriş Yolları ve Stratejileri, Sözleşmeye Dayalı Giriş Yöntemleri, Yatırıma Dayalı Giriş Yöntemleri

Çok Uluslu İşletmeler - Uluslararasılaşma Süreci Aşamaları

İhracat aşaması, Doğrudan Satış ve Pazarlama Aşaması, Dışarıda Ortak Üretim Anlaşması, Ortak Yatırım, Dışarıda Doğrudan Üretim tanımlanmıştır.